HVAD ER LØNSIKRING

loensikring-akasse-koebstaederne-forsikring

Hvad er lønsikring, tænker du måske? Lønsikring er en forsikring, der giver dig økonomisk sikkerhed, hvis du bliver syg, kommer ud for en ulykke, der gør, at du ikke kan arbejde, eller hvis du modtager en fyreseddel.

Lønsikring dækker normalt helt op til 90% af din løn, og du vil få udbetalt forsikringssummen månedligt, ligesom du kender det fra dagpenge.

Det er en god idé at have lønsikring, hvis du er lønmodtager, fordi du derved sikrer dig økonomisk, hvis du bliver syg eller kommer ud for en ulykke.

Derudover er det også en god idé at have lønsikring, hvis du er selvstændig eller freelancer, da det kan være svært at få enderne til at hænge sammen, hvis du skulle blive nødsaget til at lukke din virksomhed.

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at lønsikring ikke dækker alle eventualiteter, og derfor bør du altid læse forsikringsbetingelserne grundigt igennem, inden du tegner en lønsikring.

Krav for lønsikring

For at kunne tegne en lønsikring er der visse krav man skal opfylde for at bankerne eller forsikringsselskaberne vil udstede forsikringen. Der er forskel på hvilke krav der skal opfyldes hvis man er lønmodtager eller hvis man er selvstændig.

Som lønmodtager er det forholdsvist simpelt at opfylde kravene. Her skal du:

  • Have arbejdet minimum 30 timer ugentlig før du mistede dit arbejde
  • Være i aldersgruppen 18 år – 59 år
  • Have været erhvervsaktiv
  • Være borger i Danmark eller have en opholdstilladelse i Danmark

Hvis du derimod er selvstændig, så er der lidt andre krav, som er vigtige du kan opfylde inden, du kan komme i betragtning til en lønsikring for selvstændige.

Her er kravene som følgende:

  • Du skal ligeledes være mellem 18 og 59 år
  • Du skal have været ejer af din virksomhed
  • Du bor i Danmark, har tilkoblet et CVR nummer til din virksomhed og driver selvsamme virksomhed i Danmark
  • Før du tegner forsikringen er det vigtigt at du ikke har eller har haft kendskab til at du måtte være nødsaget til at lukke din virksomhed
  • Før du havde din virksomhed skal du have været ansat som lønmodtager en andet sted i minimum 12 måneder.
  • Du skal have drevet din virksomhed som hovedbeskæftigelse i minimum 3 år.

Lyder en lønsikring som noget for dig, hvad enten du er lønmodtager eller selvstændig, så gennemgå ovenstående krav inden du tager fat i en bank eller forsikringsselskab – så er du bedst stillet!